Câu hỏi thường gặp

faq
Q: Công suất của nhà máy của bạn là gì?

A: Nó phụ thuộc vào đặc tính vật liệu, tốc độ cho ăn và kích thước động cơ. Nói chung, 300KG đến 2000KG mỗi giờ.

Q: Làm Thế Nào lâu nó sẽ được vận chuyển sau khi đặt hàng?

A: Trừ những trường hợp đặc biệt, trong vòng 7 ngày.

Q: Thời gian bảo hành là bao lâu?

Trả lời: động cơ, tủ điện bảo hành một năm, hợp đồng chủ nhà hai năm. (các bộ phận hao mòn và hoạt động bất thường do lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành.)

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?